Hoewel er bij het samenstellen van deze site is geprobeerd om de informatie juist weer te geven kan men geen rechten ontlenen aan de informatie en foto's op de site.

Mocht enige informatie in strijd zijn met copyright of enig ander recht, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de bouwer van de site. Vermeld daarbij in ieder geval om welke informatie het gaat.

Overnemen van gegevens
Wanneer men informatie of een foto van deze site wil overnemen is men vrij om dit te doen. Men wordt wel verzocht om dit te melden bij de bouwer van deze site. Geef in ieder geval door waar en waarvoor u de informatie wilt gebruiken. Het wordt op prijs gesteld als men ook een bronvermelding opneemt.

Venster sluiten