Dispositie
Geschiedenis
Foto's

Christelijk Gereformeerde Kerk

Het orgel in de Christelijk Gereformeerde Eben HaŽzer kerk is gebouwd in 1966 door de Zwolse firma "Van de Berg & Wendt". Het orgel heeft een rein mechanisch systeem, een systeem dat in de hedendaagse nieuw gebouwde orgels nog steeds wordt uitgevoerd.
In 1994 is er door de firma Kaat en Tijhuis een herintonatie uitgevoerd en heeft er tevens een dispositiewijziging plaatsgevonden.

Speeltafel: Aan de achterzijde van het orgel
Aantal manualen: Twee
Tractuur: Mechanisch
Windvoorziening: 1 balg


Dispositie
Geschiedenis
Foto's